dissabte, 7 de juliol de 2018

lAcció Poètica


lAcció Poètica

Al Diccionari català-valencià-balear on-line trobem la paraula leccionari definida de la següent manera:

LECCIONARI m.
Llibre de cor que conté les lliçons de matines; cast. leccionario. Un lectionari dominical, un altre leccionari santoral, doc. a. 1466 (Est. Univ. xiii, 413).
Etim.: del llatí lectionărĭum, mat. sign.
[no apareix l’adreça exacta de l’article a la barra de navegació; cal entrar la paraula a la casella de recerca de la pàgina principal del diccionari per veure’n la definició]

La definició del Diccionari de la GEC d’aquesta paraula és sensiblement diferent:
m LITÚRG Llibre litúrgic que conté ordenades les lectures de l'ofici o de la missa.

Veiem que desapareix la puntualització que el DCVB fa en relació al fet que es tracta de les “lliçons de matines”.

lAcció Poètica al Facebook de JAM
El terme “lAcció”, que significa “Acció de lectura poètica matinal”, reclama per a si l’etimologia de la paraula “leccionari” i el sentit que li atribueix el DCVB en el sentit de realitzar-se “a la primera hora canònica”, entenent-ho en el sentit “de bon matí, o si més no abans del migdia” [tot i que, en realitat, la primera hora és just després de la mitjanit]. Aquest mot està format a partir del terme normatiu leccionari, el qual implica, si més no etimològicament, la preexistència (i, en algun període històric, la coexistència) de la paraula “lecció”, a partir de la qual, i sobre la base de la pronunciació d’aquest mot en els llocs on es produeix la reducció vocàlica d’a i e en ə., obtenim “lacció”. Per tal de remarcar la immediatesa d’aquest tipus d’intervencions, que pertanyen a la categoria del que anomenem Acció [Poètica], escrivim la paraula així: lAcció.
Per si us interessa, estic duent a terme un seguit de lAccions Poètiques de l’obra de Pep Rosanes-Creus a través de la meva pàgina personal del Facebook:

https://www.facebook.com/epcomva


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada